sertifikalar

ASIN ÇİFTLİĞİ
TASARIM ÖDÜLLERİ


Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

BU SÖZLEŞME SİPARİŞ ESNASINDA TEKRAR GÖSTERİLECEK VE AYRICA SİPARİŞİN TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP SİZE ELEKTRONİK POSTA OLARAK İLETİLECEKTİR. BU SÖZLEŞME ASINFARM.COM SİTESİNDEN SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İÇERMEKTEDİR. SİPARİŞİNİZİ ONAYLAMANIZ HALİNDE BU SATIŞ ŞARTLARI İLE BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLACAKSINIZ. LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ.

 

Asinfarm A.Ş. Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

1. KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili  olarak  4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 14 Haziran 2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelerin Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlüklerini kapsamaktadır.

 

2. TARAFLAR

 • SATICI : Asinfarm Çiftliği Ltd. Şti.
 • Ünvanı : Asinfarm Çiftliği Ltd. Şti.
 • Adresi : Kıyıkışlacık Köyü, Milas / MUĞLA
 • Telefon :+90 532 780 19 99
 • Email    : info@asinfarm.com 
 
 
 • ALICI :  
 • Adı/Soyadı/Ünvanı : ALICI
 • Adresi :xxxxxx
 • Telefon :xxx xxx xx xx
 • Email :xxx@xx.com

 

Müşteri olarak www.asinfarm.com sitesine üye olan kişi. Adres ve iletişim bilgileri siteye kayıt olurken verilmiştir.
ALICI, ASINFARM.COM adlı internet sitesinde Asinfarm’ın ürünlerinin satıldığını kabul eder. ALICI gıda ürünlerine ilişkin taleplerini Asinfarm’a yönelteceğini kabul ve beyan eder.

 

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünün türü, miktarı, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

 

4. GENEL ŞARTLAR

 • 4.1. ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 •  
 • 4.2. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
 •  
 • 4.3. Ürün fiyatının içine teslim masrafı dahil değildir. Ürün nakliye masrafı ALICI tarafından ayrıca ödenecektir. SATICI en iyi ticari çabasını sarfederek uygun bir taşıyıcı ve nakliye vasıtasıyla ürünü gönderecektir.
 •  
 • 4.4. SATICI, internet sitesinde sunmuş olduğu ürünleri ve fiyatlarını sayılanlarla sınırlı olmamak üzere pazar şartlarının değişmesi, ürün satışına devam edilmemesi, ürün yokluğu, üreticinin fiyatlarını değiştirmesi veya reklamlarındaki yanlışlıklardan dolayı değiştirebilir.
 •  
 • 4.5. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
 •  
 • 4.6. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun  teslim edilmesinden sorumludur.
 •  
 • 4.7. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için  sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.
 •  
 • 4.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 •  
 • 4.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
 •  
 • 4.10. Ürünün taşıyıcıdan ALICI’ya teslimi esnasında, ALICI ürünü muayene etmelidir. Ürün de olduğu görülebilir bir ayıbın varlığı halinde ürün teslim alınmamalı ve SATICI’ya gönderilmelidir.
 •  
 • 4.11. 4077 sayılı  Kanun’a göre ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.ALICI malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. ALICI bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. SATICI, ALICI’nın tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. ALICI bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.
 •  
 • 4.12. Taraflardan birinin ediminde temerrüde düşmesi halinde,  yükümlülüğünü ihlal eden taraf borcun gecikmeli ifasından dolayı diğer tarafın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 •  
 • 4.13. İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI'ya faks veya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
 

5. CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması ve  paketinin açılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Satıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda veya doğası gereği çabuk bozulan veya kullanma süresi geçen ürünler için  tüketici cayma hakkını kullanamaz.

6. DİĞER ŞARTLAR

 • 6.1. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI  kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
 •  
 • 6.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ASINFARM.COM SİTESİNDEN YAPACAĞINIZ MİLLETLERARASI SATINALMALARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARLA DA BAĞLI OLACAKSINIZ. SİPARİŞİNİZİ ONAYLAMANIZ BU ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEĞİNDEN LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

1. TESLİMAT

Ürün fiyatlarına nakliye ve gümrük masrafları dahil değildir. Tüm nakliye ve gümrük masrafları ALICI’ya aittir.
 

2. VERGİLER

KDV dahil olmak üzere ürün satışından kaynaklanan her türlü vergi ALICI’ya aittir.
 

3. İADE ESNASINDA YAŞANAN GECİKMELER

Ürün iadesi aşamasında nakliye veya gümrükten kaynaklanan gecikmeler dolayısıyla iade süresinin aşılmasından bizzat ALICI sorumludur.
 

4. UYARILAR

ALICI, Türkiye dışına yapılan satışlarda üreticinin garantisinin olmayabileceğini; ürün kılavuzları, garanti ve güvenlik uyarılarının varış ülkesinin dilinde olmayabileceğini; ürünün ve eklerinin varış ülkesindeki standartlara göre üretilmemiş olabileceğini, örneğin voltaj veya diğer elektrik standartlarına uymayabileceğini kabul eder. Ayrıca ALICI satın alınan ürünün varış ülkesine ithalinin hukuka uygun olduğunu da garanti etmektedir.
 

5. SORUMLULUK SINIRLAMASI

SATICI, satın alınan ürünün ithal edilen ülkedeki gümrük kuralları nedeniyle yaşanacak olan gecikmelerden sorumlu değildir. SATICI, SATIN ALINAN ÜRÜN İLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNLERİN TİCARETE ELVERİŞLİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLDUĞUNU VEYA İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SATICI BURADA SAYILANLARDAN BAŞKA AÇIK VEYA ZIMNİ BAŞKA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. SATICININ BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TÜM SORUMULULUĞU HİÇBİR ŞEKİLDE KENDİSİNE ÖDENMİŞ MİKTARDAN DAHA FAZLA OLAMAYACAKTIR.
 

6. YETKİLİ HUKUK

Milletlerarası satışlardan kaynaklanan her türlü ihtilafın çözümünde münhasıran Türk Hukuku yetkilidir. İhtilafların çözüm yeri ise İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır.
 


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.